Bilimsel Yayınlar

1-Hoffmann’s syndrome and pituitary hyperplasia in an adolescent secondary to Hashimoto thyroiditis.

Cebeci AN, Güven A, Saltik S, Cem Mesçi

J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(7-8):747-51. doi: 10.1515/jpem-2012-0249.

2-The relation between keratoconus and plasma levels of MMP-2, zinc, and SOD.

Ortak H, Söğüt E, Taş U, Cem  Mesçi, Mendil D.

Cornea. 2012 Sep;31(9):1048-51. doi: 10.1097/ICO.0b013e318254c028.

3-The relationship between optical coherence tomography patterns, angiographic parameters and visual acuity in age-related macular degeneration.

Yaylali SA, Akcakaya AA, Erbil HH, Candemir B, Cem Mesçi , Acar H.

Int Ophthalmol. 2012 Feb;32(1):25-30. doi: 10.1007/s10792-012-9519-3. Epub 2012 Jan 25.

4-Deep sclerectomy augmented with combination of absorbable biosynthetic sodium hyaluronate scleral implant and mitomycin C or with mitomycin C versus trabeculectomy: long-term results.

Cem Mesçi, Erbil HH, Karakurt Y, Akçakaya AA.

Clin Experiment Ophthalmol. 2012 May-Jun;40(4):e197-207. doi: 10.1111/j.1442-9071.2011.02611.x. Epub 2011 Aug 3.

5-Screening for retinopathy of prematurity in a tertiary hospital in Istanbul: incidence and risk factors.

Akçakaya AA, Yaylali SA, Erbil HH, Sadigov F, Aybar A, Aydin N, Akçay G, Acar H, Cem Mesçi, Yetik H.

J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2012 Jan-Feb;49(1):21-5. doi: 10.3928/01913913-20110208-01. Epub 2011 Feb 15.

6-Twenty-four-hour intraocular pressure control with latanoprost-timolol-fixed combination versus bimatoprost in patients who switched from timolol.

Cem Mesçi, Aydin N, Erbil HH.

J Glaucoma. 2011 Oct;20(8):477-81. doi: 10.1097/IJG.0b013e3181f7b180.

7-A cluster of acute-onset postoperative endophthalmitis over a 1-month period: investigation of an outbreak caused by uncommon species.

Akçakaya AA, Sargin F, Erbil HH, Yazici S, Yaylali SA, Cem Mesçi, Ergin S, Midilli K.

Br J Ophthalmol. 2011 Apr;95(4):481-4. doi: 10.1136/bjo.2009.177709. Epub 2010 Aug 23.

8-Visual performances with monofocal, accommodating, and multifocal intraocular lenses in patients with unilateral cataract.

Cem Mesçi, Erbil HH, Olgun A, Yaylali SA.

Am J Ophthalmol. 2010 Nov;150(5):609-18. doi: 10.1016/j.ajo.2010.05.023. Epub 2010 Aug 5.

9-Differences in contrast sensitivity between monofocal, multifocal and accommodating intraocular lenses: long-term results.

Cem Mesçi, Erbil HH, Olgun A, Aydin N, Candemir B, Akçakaya AA.

Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Nov;38(8):768-77. doi: 10.1111/j.1442-9071.2010.02357.x.

10-Visual acuity and contrast sensitivity function after accommodative and multifocal intraocular lens implantation.

Cem Mesçi, Erbil H, Ozdoker L, Karakurt Y, Bilge AD.

Eur J Ophthalmol. 2010 Jan-Feb;20(1):90-100.

11- Cem Mesçi, Yakut S, Ardagil A, Bilge DA, Olgun A, Salar S, Erbil HH. “Difraktif (Acrismart) ve refraktif (Rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 19(1), 13-19, (2010).

12- Bilge DA, Cem Mesçi, Erbil HH. “Levator aponevroz cerrahisi sonrasında görülen konjonktiva prolapsusu ve tedavi yöntemi”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 19 (1), 68-70, (2010).

13- Cem Mesçi, Karakurt Y, Aydın N, Aslan Z, Acar H, Erbil HH. “Difraktif (Restor) ve refraktif (Rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının karşılaştırması”. Glo-Kat, 4, 183-188, (2009).

14- Cem Mesçi, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S. “Bilateral multifokal ve monofokal göz içi lensleri implante edilen katarakt ameliyatları sonrasında görme fonksiyonlarının karşılaştırması”. T. Oft. Gaz., 38, 305-309, (2008)

15-Sönmez A, Akçakaya AA, Yaylalı AS, Bilge DA, Cem Mesçi , Erbil HH. “Emboliye bağlı akut retina arter dal tıkanıklığında optik koherens tomografi bulguları”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol,  , 282-284, (2007).

16- Cem Mesçi C, Erbil HH, Sönmez A, Acar H. “Katarakt operasyonları sonrası erken dönemde akomodatif göz içi lenslerin monofokal göz içi lenslerle görme fonksiyonları yönünden karşılaştırılması”.  Glo-Kat, 2, 47-50, (2007).

17- Cem Mesçi, Özdöker L, Erbil HH. “Bilateral glokomlu hastalarda T-flux ve SK-Gel implantasyonlu derin sklerektomi ameliyatlarının erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması”. Glo-Kat, 2, 163-166, (2007).

18- Sönmez A, Cem Mesçi, Yaylalı AS, Horoz H, Erbil HH. “Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirmesi”. Göztepe Tıp Dergisi, 21, 92-94, (2007).

19- Şen V, İbiş Ö, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Katarakt Cerrahisinde intraoperatif ve postoperatif göziçi basıncı kontrolünde oral asetazolamid ile topikal dorzolamidin karşılaştırılması”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 161-162, (2003).

20- Ortak H, İbiş Ö, Şen V, Horoz H, Cem Mesçi, Erbil HH. “YAG-lazer kapsülotomi sonrası göz içi basıncının kontrolünde % 0.5’lik apraklonidin’in etkinliği”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 231-233, (2003).

21- Şen V, İbiş Ö, Ortak H, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Kinosian yöntemi ile dakriosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp implantasyonu uygulamasının sonuçları”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 74-76,(2003).

22-  İbiş Ö, Şen V, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Allerjik konjonktivit tedavisinde % 0.1’lik Olopatadin Hidroklorid”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 96-97,(2003).

23-  Şen V, Bozyel B, İbiş Ö, Horoz H, Cem Mesçi, Erbil HH. “Santral retinal ven tıkanıklıklarında oküler kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 13-15,(2003).

24- Cem Mesçi, Şentürk HA, Gönenç D, Sunay E, Erbil HH. “Transskleral fiksasyonlu arka kamara sekonder göz içi lens implantasyonlarındaki başarı, komplikasyonlar ve operasyonlarda ön vitrektominin yeri”. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 206-211,(1998).

25- Cem Mesçi, Aydın Ö, Erbil HH. “Sekonder transskleral fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonlarında kistoid makülerödem”. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 40-41, (1998).

26- Cem Mesçi, Karabaş L, Erbil HH. Psödoeksfolyasyonlu olgularda pupil büyüklüğünün katarakt operasyonları sonrası inflamasyonda payı. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 167-168, (1998).

27- Cem Mesçi, Erbil HH. “Psödoeksfolyatif sendromlu gözlerde ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası komplikasyonlar”. Göztepe Tıp Dergisi, 12, 222-223, (1997).

28- Süer GD, Cem Mesçi, Erbil HH. “Glokom filtrasyon Cerrahisinde ilave kemoterapi olarak mitomisin C’nin yeri”. Göztepe Tıp Dergisi, 12, 204-207, (1997).