Göz Yaşı Yolları Cerrahisi

Gözyaşı yolları nın tıkanıklarında hastalarda sık tekrarlayan enfeksiyon ve sulanmalar olabilir. Hasta yaşına ve tıkanıklık tipine bağlı olarak farklı tekniklerle operasyonlar yapılabilir.

İlk 1 taşta tıkanıklıklarda  kısa süren bir probing (sondalama) işlemi ile daha kapsamlı bir ameliyata gerek kalmadan düzeltme yapılabilir.

1-2 yaş sonrasında zar dokusu kemikleşir ve sertleşir. Bu durumda Dakriosistorinostomi ameliyatı gerekli hale gelir.

Erişkinlerde de tıkanıklık bölgesinin yerine ve durumuna göre dakriosistorinostomi ameliyatı yapılabilir.

Kanal yapısı tamamen tıkalı ise konjunktivadakriyosistorinostomi ameliyatı ile (Jones tüpü) ile pasaj açılabilir.

Yayınlandığı yer Genel

Okuloplastik Cerrahi

Göz kapağının gerçek düşüklüğü ptozis  olarak isimlendirilir. Kapaktaki düşüklük  miktarına ve hasta yaşına göre farklı teknikler ve cerrahi zamanlama planlanır.

Göz kapağının kaldırma fonksiyonunun düşük olduğu veya hiç olmadığı olgularda , kapak iç kas dokusuna silikon bir  askı yerleştirmek suretiyle ptozis düzeltilir. Eğer küçük çocuklarda görme aksını ileri derecede kapayan düşüklük varsa bu erkenden ameliyatla düzeltilmelidir.  Aksi takdirde ambliopi  yani hayat boyu oluşabilecek  göz tembelliği gelişir.

Göz kapağının kısmen kaldırma gücü olan hastalarda üst göz kapağı kaslarına kuvvetlendirme ameliyatı yapılır.

Göz kapağının gerçek olmayan yalancı düşüklüğü ise psödoptozis olarak adlandırılır. Bu hastalarda kapak fonsiyonu iyidir , ancak üst kapak cilt, ciltaltı ve yağ dokusu gevşemiştir ve bu dokular sert kapak dokusu olan tarsın üstüne yığılır. Bu  tür bozukluklarda  fazlalıklar dengeli ve simetrik şekilde alınır. Estetik durum bu olgularda önemlidir.

Bütün üst kapak ameliyatlarında unutulmaması gereken aşırı açıklıktır.  Dolayısıyla  cerrahi deneyim gerektirir. Aksi takdirde gözlerde kuruluk, keratit ülserasyonlar olabilir.

Aşırı derecede düzeltme veya az düzeltme yapılan hastaların da  düzeltme cerrahileri  de yapılabilir

Üst göz kapağı dışınd a alt göz kapağı sarkması, pozisyon bozukluğu ve torbalanmaları ile alakalı olarak oküloplastik cerrahiler yapılabilmektedir

Yukarıda bahsi geçen tüm bu operasyonlar  hastanın isteği ve durumuna bağlı olarak lokal veya  genel anestezi altında yapılabilir

 

Yayınlandığı yer Genel

Şaşılık Tedavi ve Cerrahisi

Şaşılık ve cerahisi özellikle çocuklarda iyi takip edilmesi ve gerektiğinde bir geçikme yaşamadan ivedilikle yapılması gerekli olan bir cerrahidir. Şaşılık oluşan bir çocukta ambliopi (göz tembelliği) tedavileri ile beraber Gerekli olduğu anda cerrahi acilen yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuklarda ileri yaşlarda düzeltilmesi mümkün olmayan göz tembelliği gelişimi söz konusudur. Ve bu hayat boyu kalır.

Cerrahisinde şaşılığın tipine göre belli ölçülerde müdahaleler yapılabilir.

Yayınlandığı yer Genel

Glokom Tedavisi ve Cerrahisi

Glokomun cerrahi tedavisinde göz içinde fazla yapılıp atılamayan göz içi sıvısı için göz içi ile dışı arasında yol açılır. Bu ameliyat lokal anestezi altında yapılabilen bir operasyondur, Amaç ilaçlarla durdurulamayan hastanın ilerleyici görme kaybını önlemektir.


Çok Dirençli glokom olgularında diğer bir alternatif de glokom drenaj tüpleridir. Göz içi ve göz dışı arasında tüp yardımı ile sıvı drenajı tek yönlü olarak sağlanır.

Yayınlandığı yer Genel