Fakik Göziçi Lensi

LASİK, LASEK  veya PRK ile excimer laser tedavisi yapılamayan ince kornealı, derece çoksa 8-30 arası miyop, 4-15  arası hipermetrop, 4-8 arası derece astigmat gözlerde fakik lens uygulaması yapılabilir.

Fakik Lens nedir?
Fakik lens dereceyi göz içinden düzelten hastanın kendi lensinin üstüne ona değmeden oturtulan göziçi lensdir

Fakik lensin akıllı lensten farkı nedir?
Akıllı lens hastanın saydam lensi alınarak kapsül cebine implante edilir. Fakik lens doğal saydam lensi hiç dokunmadan onun üstüne oturtulur.

Fakik lens implantasyonunun sakıncaları var mı?
Şu anki ileri teknolojik üretimde olan lenslerde bir problem bildirilmemiş. Ancak hastada glokom ve katarakt başlangıcı varsa veya hastanın göz ön odacığı darsa  uygulanmıyor.

Fakik lens kimlere uygulanır?
18- 50 yaş arası uygun olan tüm gözlerde uygulanabilir.

İyileşme süreci nasıl?
2 -3 gün içinde normal yaşamına dönebilir.