Şaşılık Tedavi ve Cerrahisi

Şaşılık ve cerahisi özellikle çocuklarda iyi takip edilmesi ve gerektiğinde bir geçikme yaşamadan ivedilikle yapılması gerekli olan bir cerrahidir. Şaşılık oluşan bir çocukta ambliopi (göz tembelliği) tedavileri ile beraber Gerekli olduğu anda cerrahi acilen yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuklarda ileri yaşlarda düzeltilmesi mümkün olmayan göz tembelliği gelişimi söz konusudur. Ve bu hayat boyu kalır.

Cerrahisinde şaşılığın tipine göre belli ölçülerde müdahaleler yapılabilir.