Okuloplastik Cerrahi

Göz kapağının gerçek düşüklüğü ptozis  olarak isimlendirilir. Kapaktaki düşüklük  miktarına ve hasta yaşına göre farklı teknikler ve cerrahi zamanlama planlanır.

Göz kapağının kaldırma fonksiyonunun düşük olduğu veya hiç olmadığı olgularda , kapak iç kas dokusuna silikon bir  askı yerleştirmek suretiyle ptozis düzeltilir. Eğer küçük çocuklarda görme aksını ileri derecede kapayan düşüklük varsa bu erkenden ameliyatla düzeltilmelidir.  Aksi takdirde ambliopi  yani hayat boyu oluşabilecek  göz tembelliği gelişir.

Göz kapağının kısmen kaldırma gücü olan hastalarda üst göz kapağı kaslarına kuvvetlendirme ameliyatı yapılır.

Göz kapağının gerçek olmayan yalancı düşüklüğü ise psödoptozis olarak adlandırılır. Bu hastalarda kapak fonsiyonu iyidir , ancak üst kapak cilt, ciltaltı ve yağ dokusu gevşemiştir ve bu dokular sert kapak dokusu olan tarsın üstüne yığılır. Bu  tür bozukluklarda  fazlalıklar dengeli ve simetrik şekilde alınır. Estetik durum bu olgularda önemlidir.

Bütün üst kapak ameliyatlarında unutulmaması gereken aşırı açıklıktır.  Dolayısıyla  cerrahi deneyim gerektirir. Aksi takdirde gözlerde kuruluk, keratit ülserasyonlar olabilir.

Aşırı derecede düzeltme veya az düzeltme yapılan hastaların da  düzeltme cerrahileri  de yapılabilir

Üst göz kapağı dışınd a alt göz kapağı sarkması, pozisyon bozukluğu ve torbalanmaları ile alakalı olarak oküloplastik cerrahiler yapılabilmektedir

Yukarıda bahsi geçen tüm bu operasyonlar  hastanın isteği ve durumuna bağlı olarak lokal veya  genel anestezi altında yapılabilir