Kongre Sunuları

 

1- Karabaş L, Şafak N, Talu H, Cem Mesçi , Erbil HH. “Intraoperative complications of cataract surgery in patients with pseudoexfoliation syndrome”. 16.Congress of the ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), Nice, 6th-9th September 1998.

2- Cem Mesçi , Sanma C, Erbil HH. “Complications of transsclerally fixated posterior chamber intraocular lens implantation”. 19. Congress of the ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), Amsterdam, lst-5th September 2001.

3- Cem Mesçi, Şen V, Ortak H, Ardagil A, Erbil HH. “Early results in congenital ptosis repair by direct fixation of stored fascia lata to tarsus and frontalis muscle”. 13. Congress of the SOE (European Society of Ophthalmology), İstanbul, 3-7 June 2001.

4- Cem Mesçi , Erbil HH, Bilge DA, Aslan Z, Olgun A. “Change in visual acuity and accommodation capacity with 1 CU Accommodative IOL at long term follow-up and effect of laser capsulotomy to the visual performance”. 15. ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, İstanbul, 18-20 February 2011.

5- Cem Mesçi , Karabaş L, Günal K, Şendilek B, Erbil HH. “Kinosian dakriosistorinostomi ve primer bikanaliküler silikon intübasyonunda 5 yıllık deneyimimiz”. TOD 28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SB/FP 248, Antalya, 1994.

6- Cem Mesçi , Şentürk A, Gönenç D, Sunay E, Erbil HH. “Transskleral fiksasyonlu arka kamara sekonder göz içi lens implantasyonlarındaki başarı, komplikasyonlar ve operasyonlarda ön vitrektominin yeri”. TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,  1996.

7- Gönenç D, Şentürk A, Sunay E, Yazar M, Cem Mesçi, Erbil HH. “Trabekülektomide erken postoperatif bulguların prognozu belirlemede önemi”. TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 1996.

8-Özdöker L, Cem Mesçi, Erbil HH. “Derin sklerektomi ameliyatı yapılan bilateral glokomlu olgularda, skleral yatak implantları T Flux ve SK Gel kullanımının klinik sonuçlarının karşılaştırılması”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, SÖZ-GL-5-1, Antalya, 2005.

9- Cem Mesçi, Karakurt Y, Salar S, Özdöker L, Hasan Erbil HH. “Mitomisin C ve skleral yatak implantı kullanılan derin sklerektomi ameliyatlarında klinik sonuçlar ve komplikasyonlar”.  TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, SÖZ-GL-7-3, Antalya, 2006.

10- Cem Mesçi, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S, Dolar A. “Akomodatif, difraktif ve refraktif multifokal göz içi lenslerin katarakt ameliyatı sonrası klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. TOD 41.Ulusal kongresi, 9, Antalya, 2007.

11- Cem Mesçi , Erbil HH, Karakurt Y, Aslan Z. “Difraktif (restor) ve refraktif (rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi”. TOD 42.Ulusal kongresi, 3, Antalya, 2008.

12- Yakut S, Cem Mesçi, Dolar A, Olgun A, Özdöker L, Erbil HH. “Katarakt ameliyatı sonrası prespiopinin rehabilitasyonunda refraktif (rezoom) ve refraktif/difraktif (acri.smart) multifokal göz içi lenslerin etkinliğinin karşılaştırılması”. TOD 42.Ulusal kongresi, 4, Antalya, 2008.

13- Olgun A, Cem Mesçi, Erbil HH, Açıkalın A. “Katarakt ameliyatları sonrası difraktif (tecnis) ve refraktif (rezoom) multifokal göz içi lenslerin klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. 42.TOD Ulusal kongresi, 5, Antalya, 2008.

14- Cem Mesçi, Aydın N, Salar S, Aslan Z, Yaylalı AS, Erbil HH. “Tek taraflı katarakt olgularında multifokal, akomodatif ve monofokal göz içi lens implantasyonları sonrası uzun dönem görme performansı”. TOD 43.Ulusal kongresi, SÖZ-KRC/111, Antalya, 2009.

15- Bilge DA, Cem Mesçi, Olgun A, Candemir B, Akçakaya AA, Erbil HH. “Katarakt hastalarında bilateral akomodatif göz içi lenslerle konvansiyonel monofokal göz içi lenslerin karşılaştırmalı uzun dönem klinik sonuçları”. TOD 43.Ulusal kongresi, SÖZ-KRC/112, Antalya, 2009.

16- Olgun A, Cem Mesçi, Erbil HH, Akçay G, Akçakaya AA, Yaylalı AS. “Mitomisin C eşliğinde derin sklerektomi uygulanan olgularda uzun dönemdeki ultrason biyomikroskopi bulguları”. TOD 44.Ulusal kongresi, SOZ-GL/020, Antalya, 2010.

17- Cem Mesçi, Erbil HH, Aydın N, Yaylalı AS, Akçakaya AA. “Timolol tedavisi ile değiştirilen bimatoprost ve latanoprost -timolol sabit kombinasyonun etkinliğinin yirmidört saatlik diurnal göz içi basinç kontrolü yönünden karşılaştırılması”. TOD 44.Ulusal kongresi, SOZ-GL/027, Antalya, 2010.

18- Cem Mesçi, Karabaş L, Erbil HH. “Psödoeksfolyasyonlu olgularda pupil büyüklüğünün katarakt operasyonları sonrası inflamasyondaki payı”. TOD 31. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, P-102, İstanbul, 1997.

19- Cem Mesçi, Kuyumcu S, Ongan T, Karabaş L, Erbil HH. “Preoperatuar levator fonksiyonu ve ptozis miktarının aponevroz cerrahisine etkisi”. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

20- Ongan T, Karabaş L, Cem Mesçi, Yazıcı F, İbiş Ö, Erbil HH. “Psödoeksfolyasyon sendromunun 40 yaş üzeri senil kataraktlılarda sıklığı, yaş, cinsiyet, göz rengi, katarakt tipi ilişkileri”. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

21- Cem Mesçi, Ardagil A, Bozkır H, Ortak H, Şen V, Erbil HH. “Katarakt operasyonu sonrası ptozis oluşumunda etkenler”. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-KA-1/142, İzmir, 2001.

22- Cem Mesçi, İbiş Ö, Erbil HH. “Kanalikül kesili iki çocuk olguda monokanaliküler intübasyon”. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-OPC-1/141, İzmir, 2001.

23- Ortak H, Kösoğlu M, İbiş Ö, Cem Mesçi, Erbil HH. “Kronik açık açılı glokom olgularında %0.005’lik latanoprost ile %0.2’lik brimonidin’in etkinliğinin karşılaştırması”. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-GL-1/695, Ankara, 2002.

24- Cem Mesçi, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S. “Bilateral kataraktlı olgularda, multifokal göz içi lens implantasyonu sonrasında görme fonksiyonlarının, monofokal lenslerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-KA&RC-026, Antalya, 2005.

25- Demirciler A, Cem Mesçi, Erbil HH, Acar H. “Katarakt hastalarında bilateral akomodatif göziçi lens implantasyonları sonrası klinik sonuçlarımız”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-KA&RC-032, Antalya, 2005.

26- Cem Mesçi, Demirciler A, Yakut S, Tümer B, Erbil HH. “Optik koherens tomografi (OCT) eşliğinde diabetik makular ödemin laser fotokoagülasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesi”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-TR-026, Antalya, 2005.

27- Yakut S, Cem Mesçi, Acar H, Erbil HH. “Kataraktlı olgularda akomodatif lenslerin klinik sonuçların değerlendirilmesi”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-09, Antalya, 2006.

28- Karakurt Y, Cem Mesçi, Özdöker L, Dolar A, Erbil HH. “3 zonlu refraktif multifokal lenslerin klinik etkinliğinin incelenmesi”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-18, Antalya, 2006.

29- Cem Mesçi, Köseoğlu M, Aydın N, Erbil HH. “4 marfan sendromlu lens dislokasyonlu olguda sütürlü tansiyon segmenti ile cerrahi sonuçlarımız”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-19, Antalya, 2006.

30- Özdöker L, Cem Mesçi, Akçakaya AA, Yaylalı AS, Yakut S, Erbil HH. “Crouzon Sendromu olan bir olguda katarakt ekstraksiyonu”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-27, Antalya,2006.

31- Karakurt Y, Cem Mesçi, Acar H, Salar S, Kösoğlu M, Erbil HH. “Mitomisin C’li derin sklerektomi, trabekülektomi ve alınabilir sütürlü trabekülektomi operasyonlarında klinik başarı”. TOD 41. Ulusal kongresi, 75, Antalya, 2007.

32- Kösoğlu M, Cem Mesçi, Erbil HH. “Ahmed Glokom Valv kullanımında geç dönemde gelişen kornea yetmezliği”. TOD 41. Ulusal kongresi, 109, Antalya, 2007.

33- Cem Mesçi, Yakut S, Aydın N, Salar S, Erbil HH. “Refraktif/difraktif (acri.smart) ve difraktif (tecnis) multifokal göz içi lenslerinin katarakt ameliyatı sonrası klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. 42.TOD Ulusal kongresi, 4, Antalya, 2008.

34- Bilge DA, Cem Mesçi, Olgun A, Erbil HH. “Levator aponevroz cerrahisi sonrasında görülen konjunktiva prolapsusu ve tedavi yöntemi: Olgu Sunumu”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/371, Antalya, 2009.

35- Bilge DA, Cem Mesçi, Akçakaya AA, Erbil HH. “CPEO ve sekonder ptoziste cerrahi metod”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/372, Antalya, 2009.

36- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem Mesçi, Akçay G, Sargın F. “Katarakt cerrahisi sonrasında meydana gelen cellilosimikrobium cellulans endoftalmisi”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/318, Antalya, 2009.

37- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil H, Salar S, Sadıgov F, Aslan Z, Cem Mesçi. “Eksüdatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal bevacizumab ve fotodinamik lazer kombine tedavisinin 6 aylık sonuçları”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/495, Antalya, 2009.

37- Cem Mesçi, Akçay G, Erbil HH, Sadigov F, Akçakaya AA, Yaylalı AS. “Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-106, Antalya, 2010.

38- Olgun A, Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem Mesçi, Sadigov F. “Koroidal subretinal neovaküler membranlı olgularımızın demografik özellikler ve etyolojik etkenler yönünden değerlendirilmesi”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-196, Antalya 2010.

39- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem Mesçi, Sadigov F. “Eksüdatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansı hastalarında ranibizumab yükleme dozu sonrasında meydana gelen fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-465, Antalya, 2010.

40- Erbil HH, Akçakaya AA, Yaylalı AS, Olgun A, Aybar A, Sadigov F, Cem Mesçi, Horoz H. “Regmatojen retina dekolmanlarında anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-571, Antalya 2010.

41- Fariz Sadigov, Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya, Hasan Erbil, Cem Mesçi. “Sarkoidoz ile ilişkili bilateral peripapiller koroid neovasküler membran olgusu”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-661, Antalya, 2010.

42- Akçakaya AA, Erbil HH, Özkan M, Olgun A, Yaylalı AS, Cem Mesçi. “Çocukluk çağı göz travmaları”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-186, Antalya, 2010.

43- Akçakaya AA, Yaylalı AS, Erbil HH, Aybar A, Sadigov F, Cem Mesçi, Yetik H. “Prematüre Retinopatisi: İnsidans ve risk faktörleri”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-187, Antalya, 2010.