Fakik Göziçi Lensi

LASİK, LASEK  veya PRK ile excimer laser tedavisi yapılamayan ince kornealı, derece çoksa 8-30 arası miyop, 4-15  arası hipermetrop, 4-8 arası derece astigmat gözlerde fakik lens uygulaması yapılabilir.

Fakik Lens nedir?
Fakik lens dereceyi göz içinden düzelten hastanın kendi lensinin üstüne ona değmeden oturtulan göziçi lensdir

Fakik lensin akıllı lensten farkı nedir?
Akıllı lens hastanın saydam lensi alınarak kapsül cebine implante edilir. Fakik lens doğal saydam lensi hiç dokunmadan onun üstüne oturtulur.

Fakik lens implantasyonunun sakıncaları var mı?
Şu anki ileri teknolojik üretimde olan lenslerde bir problem bildirilmemiş. Ancak hastada glokom ve katarakt başlangıcı varsa veya hastanın göz ön odacığı darsa  uygulanmıyor.

Fakik lens kimlere uygulanır?
18- 50 yaş arası uygun olan tüm gözlerde uygulanabilir.

İyileşme süreci nasıl?
2 -3 gün içinde normal yaşamına dönebilir.

Yayınlandığı yer Genel

Akıllı Göziçi Lensi

Kimlere yapılır  ? 

 • 50 yaş ve üstü yakın ve uzak  görme problemi olan hastalara
 • Her yaşta kataraktı olan hastalara

Faydası ?  

 •  Uzak- yakın ve ara mesafede gözlük kullanımını ortadan kaldırıyor.
 •  İleri dönemde katarakt operasyonu olma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Sakıncaları? 

 • Gözün genel sağlık durumu elverişli değilse uygulama yapılmıyor. Bu kapsama bazı retina ve göz hastalıkları (diabete bağlı kanamalar, makular dejenerasyonlar girebilir)

Alışma ve bakım?     

 • 3 -6  ay zarfında performans giderek artıyor. Hiçbir ek bakım gerektirmiyor. Ömrü sonsuz hasta yaşa  problem oluşturmuyor.

 

Lensin üstündeki değişik büyüklük ve açıdaki prizmatik yükseltilerle, ışığı yakın ara ve uzak mesafelerde kırarak net bir görüntü sağlar. Akıllı lenslerle farklı mesafelerde, çok odaklı gözlükte zorunlu olarak yaptığımız kafa ve göz hareketi yapma ihtiyacı olmadan net görüntü kendiliğinden oluşur.

 

Akıllı lens implantasyonunda, katarakt veya saydam lensi çıkarıp,  göz içi lensini gözdeki oluşturulmuş saydam kapsül (zar) yuvaya koyuyoruz.

Yayınlandığı yer Genel

Excimer Laser Cerrahisi

1- LASİK 

Kimlere yapılır ?

 • 20 yaş sonrası 7 -8 derece kadar  miyop, 4 derece astigmat 4 dereceye kadar hipermetrop hastalara

Sakıncaları   ? 

 • Üstte belirtilen derecelerden daha yüksek derecelere uygulanmaz, ince kornealar , kuru göz sendromuna, kornea epitel bozukluğuna

İyileşme hızı?

 • Çok çabuk.1-2 günde  aktif yaşama dönüş, ovuşturmak 1 ay yasak

 

2- PRK- LASEK –EPİLASEK

        Kimlere yapılır?

 • LASİK uygulamada sakınca olabilecek ince kornea , kuru göz ve kornea epitel bozukluğu olanlara daha uygun

Sakıncaları?

 • Çok yüksek derecelerde uygulanmaz

İyileşme hızı?

 • 3-4 gün sürer. İyileşirken Hafif batmalar hissedilebilir
Yayınlandığı yer Genel

Özgeçmiş

1986’da İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun oldum.

1992’de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde tıp eğitimimi tamamladım.

1993’de TUS sınavı ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları ihtisası hakkını kazandım.

1998′de göz hastalıkları uzmanlığını aldım.

1999-2000 arası Çorlu Asker Hastanesinde tabip asteğmen olarak Göz Hastalıkları Kliniğinde çalıştım.

Askerlik sonrasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde uzman olarak göreve başladım.

2012’de Göz Hastalıklarında Doçentlik Unvanını aldım.

2018’de Göz Hastalıklarında Profesörlük Unvanını aldım.

Şu an Kavacıkta Medistate Hastanesi Göz Kliniğinde çalışmaktayım.

Yayınlandığı yer Genel

Deneyimli Olduğu Alanlar

 

 

Yayınlandığı yer Genel

Bilimsel Yayınlar

1-Hoffmann’s syndrome and pituitary hyperplasia in an adolescent secondary to Hashimoto thyroiditis.

Cebeci AN, Güven A, Saltik S, Cem Mesçi

J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(7-8):747-51. doi: 10.1515/jpem-2012-0249.

2-The relation between keratoconus and plasma levels of MMP-2, zinc, and SOD.

Ortak H, Söğüt E, Taş U, Cem  Mesçi, Mendil D.

Cornea. 2012 Sep;31(9):1048-51. doi: 10.1097/ICO.0b013e318254c028.

3-The relationship between optical coherence tomography patterns, angiographic parameters and visual acuity in age-related macular degeneration.

Yaylali SA, Akcakaya AA, Erbil HH, Candemir B, Cem Mesçi , Acar H.

Int Ophthalmol. 2012 Feb;32(1):25-30. doi: 10.1007/s10792-012-9519-3. Epub 2012 Jan 25.

4-Deep sclerectomy augmented with combination of absorbable biosynthetic sodium hyaluronate scleral implant and mitomycin C or with mitomycin C versus trabeculectomy: long-term results.

Cem Mesçi, Erbil HH, Karakurt Y, Akçakaya AA.

Clin Experiment Ophthalmol. 2012 May-Jun;40(4):e197-207. doi: 10.1111/j.1442-9071.2011.02611.x. Epub 2011 Aug 3.

5-Screening for retinopathy of prematurity in a tertiary hospital in Istanbul: incidence and risk factors.

Akçakaya AA, Yaylali SA, Erbil HH, Sadigov F, Aybar A, Aydin N, Akçay G, Acar H, Cem Mesçi, Yetik H.

J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2012 Jan-Feb;49(1):21-5. doi: 10.3928/01913913-20110208-01. Epub 2011 Feb 15.

6-Twenty-four-hour intraocular pressure control with latanoprost-timolol-fixed combination versus bimatoprost in patients who switched from timolol.

Cem Mesçi, Aydin N, Erbil HH.

J Glaucoma. 2011 Oct;20(8):477-81. doi: 10.1097/IJG.0b013e3181f7b180.

7-A cluster of acute-onset postoperative endophthalmitis over a 1-month period: investigation of an outbreak caused by uncommon species.

Akçakaya AA, Sargin F, Erbil HH, Yazici S, Yaylali SA, Cem Mesçi, Ergin S, Midilli K.

Br J Ophthalmol. 2011 Apr;95(4):481-4. doi: 10.1136/bjo.2009.177709. Epub 2010 Aug 23.

8-Visual performances with monofocal, accommodating, and multifocal intraocular lenses in patients with unilateral cataract.

Cem Mesçi, Erbil HH, Olgun A, Yaylali SA.

Am J Ophthalmol. 2010 Nov;150(5):609-18. doi: 10.1016/j.ajo.2010.05.023. Epub 2010 Aug 5.

9-Differences in contrast sensitivity between monofocal, multifocal and accommodating intraocular lenses: long-term results.

Cem Mesçi, Erbil HH, Olgun A, Aydin N, Candemir B, Akçakaya AA.

Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Nov;38(8):768-77. doi: 10.1111/j.1442-9071.2010.02357.x.

10-Visual acuity and contrast sensitivity function after accommodative and multifocal intraocular lens implantation.

Cem Mesçi, Erbil H, Ozdoker L, Karakurt Y, Bilge AD.

Eur J Ophthalmol. 2010 Jan-Feb;20(1):90-100.

11- Cem Mesçi, Yakut S, Ardagil A, Bilge DA, Olgun A, Salar S, Erbil HH. “Difraktif (Acrismart) ve refraktif (Rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 19(1), 13-19, (2010).

12- Bilge DA, Cem Mesçi, Erbil HH. “Levator aponevroz cerrahisi sonrasında görülen konjonktiva prolapsusu ve tedavi yöntemi”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol, 19 (1), 68-70, (2010).

13- Cem Mesçi, Karakurt Y, Aydın N, Aslan Z, Acar H, Erbil HH. “Difraktif (Restor) ve refraktif (Rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının karşılaştırması”. Glo-Kat, 4, 183-188, (2009).

14- Cem Mesçi, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S. “Bilateral multifokal ve monofokal göz içi lensleri implante edilen katarakt ameliyatları sonrasında görme fonksiyonlarının karşılaştırması”. T. Oft. Gaz., 38, 305-309, (2008)

15-Sönmez A, Akçakaya AA, Yaylalı AS, Bilge DA, Cem Mesçi , Erbil HH. “Emboliye bağlı akut retina arter dal tıkanıklığında optik koherens tomografi bulguları”. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol,  , 282-284, (2007).

16- Cem Mesçi C, Erbil HH, Sönmez A, Acar H. “Katarakt operasyonları sonrası erken dönemde akomodatif göz içi lenslerin monofokal göz içi lenslerle görme fonksiyonları yönünden karşılaştırılması”.  Glo-Kat, 2, 47-50, (2007).

17- Cem Mesçi, Özdöker L, Erbil HH. “Bilateral glokomlu hastalarda T-flux ve SK-Gel implantasyonlu derin sklerektomi ameliyatlarının erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması”. Glo-Kat, 2, 163-166, (2007).

18- Sönmez A, Cem Mesçi, Yaylalı AS, Horoz H, Erbil HH. “Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirmesi”. Göztepe Tıp Dergisi, 21, 92-94, (2007).

19- Şen V, İbiş Ö, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Katarakt Cerrahisinde intraoperatif ve postoperatif göziçi basıncı kontrolünde oral asetazolamid ile topikal dorzolamidin karşılaştırılması”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 161-162, (2003).

20- Ortak H, İbiş Ö, Şen V, Horoz H, Cem Mesçi, Erbil HH. “YAG-lazer kapsülotomi sonrası göz içi basıncının kontrolünde % 0.5’lik apraklonidin’in etkinliği”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 231-233, (2003).

21- Şen V, İbiş Ö, Ortak H, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Kinosian yöntemi ile dakriosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp implantasyonu uygulamasının sonuçları”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 74-76,(2003).

22-  İbiş Ö, Şen V, Cem Mesçi, Horoz H, Erbil HH. “Allerjik konjonktivit tedavisinde % 0.1’lik Olopatadin Hidroklorid”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 96-97,(2003).

23-  Şen V, Bozyel B, İbiş Ö, Horoz H, Cem Mesçi, Erbil HH. “Santral retinal ven tıkanıklıklarında oküler kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi”. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 13-15,(2003).

24- Cem Mesçi, Şentürk HA, Gönenç D, Sunay E, Erbil HH. “Transskleral fiksasyonlu arka kamara sekonder göz içi lens implantasyonlarındaki başarı, komplikasyonlar ve operasyonlarda ön vitrektominin yeri”. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 206-211,(1998).

25- Cem Mesçi, Aydın Ö, Erbil HH. “Sekonder transskleral fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonlarında kistoid makülerödem”. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 40-41, (1998).

26- Cem Mesçi, Karabaş L, Erbil HH. Psödoeksfolyasyonlu olgularda pupil büyüklüğünün katarakt operasyonları sonrası inflamasyonda payı. Göztepe Tıp Dergisi, 13, 167-168, (1998).

27- Cem Mesçi, Erbil HH. “Psödoeksfolyatif sendromlu gözlerde ekstra kapsüler katarakt ekstraksiyonu sonrası komplikasyonlar”. Göztepe Tıp Dergisi, 12, 222-223, (1997).

28- Süer GD, Cem Mesçi, Erbil HH. “Glokom filtrasyon Cerrahisinde ilave kemoterapi olarak mitomisin C’nin yeri”. Göztepe Tıp Dergisi, 12, 204-207, (1997).

Kongre Sunuları

1- Karabaş L, Şafak N, Talu H, Cem Mesçi , Erbil HH. “Intraoperative complications of cataract surgery in patients with pseudoexfoliation syndrome”. 16.Congress of the ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), Nice, 6th-9th September 1998.

2- Cem Mesçi , Sanma C, Erbil HH. “Complications of transsclerally fixated posterior chamber intraocular lens implantation”. 19. Congress of the ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), Amsterdam, lst-5th September 2001.

3- Cem Mesçi, Şen V, Ortak H, Ardagil A, Erbil HH. “Early results in congenital ptosis repair by direct fixation of stored fascia lata to tarsus and frontalis muscle”. 13. Congress of the SOE (European Society of Ophthalmology), İstanbul, 3-7 June 2001.

4- Cem Mesçi , Erbil HH, Bilge DA, Aslan Z, Olgun A. “Change in visual acuity and accommodation capacity with 1 CU Accommodative IOL at long term follow-up and effect of laser capsulotomy to the visual performance”. 15. ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, İstanbul, 18-20 February 2011.

5- Cem Mesçi , Karabaş L, Günal K, Şendilek B, Erbil HH. “Kinosian dakriosistorinostomi ve primer bikanaliküler silikon intübasyonunda 5 yıllık deneyimimiz”. TOD 28. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SB/FP 248, Antalya, 1994.

6- Cem Mesçi , Şentürk A, Gönenç D, Sunay E, Erbil HH. “Transskleral fiksasyonlu arka kamara sekonder göz içi lens implantasyonlarındaki başarı, komplikasyonlar ve operasyonlarda ön vitrektominin yeri”. TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,  1996.

7- Gönenç D, Şentürk A, Sunay E, Yazar M, Cem Mesçi, Erbil HH. “Trabekülektomide erken postoperatif bulguların prognozu belirlemede önemi”. TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 1996.

8-Özdöker L, Cem Mesçi, Erbil HH. “Derin sklerektomi ameliyatı yapılan bilateral glokomlu olgularda, skleral yatak implantları T Flux ve SK Gel kullanımının klinik sonuçlarının karşılaştırılması”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, SÖZ-GL-5-1, Antalya, 2005.

9- Cem MesçiKarakurt Y, Salar S, Özdöker L, Hasan Erbil HH. “Mitomisin C ve skleral yatak implantı kullanılan derin sklerektomi ameliyatlarında klinik sonuçlar ve komplikasyonlar”.  TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, SÖZ-GL-7-3, Antalya, 2006.

10- Cem MesçiErbil HH, Özdöker L, Yakut S, Dolar A. “Akomodatif, difraktif ve refraktif multifokal göz içi lenslerin katarakt ameliyatı sonrası klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. TOD 41.Ulusal kongresi, 9, Antalya, 2007.

11- Cem Mesçi , Erbil HH, Karakurt Y, Aslan Z. “Difraktif (restor) ve refraktif (rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları this site sonrası görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi”. TOD 42.Ulusal kongresi, 3, Antalya, 2008.

12- Yakut S, Cem MesçiDolar A, Olgun A, Özdöker L, Erbil HH. “Katarakt ameliyatı sonrası prespiopinin rehabilitasyonunda refraktif (rezoom) ve refraktif/difraktif (acri.smart) multifokal göz içi lenslerin etkinliğinin karşılaştırılması”. TOD 42.Ulusal kongresi, 4, Antalya, 2008.

13- Olgun A, Cem MesçiErbil HH, Açıkalın A. “Katarakt ameliyatları sonrası difraktif (tecnis) ve refraktif (rezoom) multifokal göz içi lenslerin klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. 42.TOD Ulusal kongresi, 5, Antalya, 2008.

14- Cem MesçiAydın N, Salar S, Aslan Z, Yaylalı AS, Erbil HH. “Tek taraflı katarakt olgularında multifokal, akomodatif ve monofokal göz içi lens implantasyonları sonrası uzun dönem görme performansı”. TOD 43.Ulusal kongresi, SÖZ-KRC/111, Antalya, 2009.

15- Bilge DA, Cem MesçiOlgun A, Candemir B, Akçakaya AA, Erbil HH. “Katarakt hastalarında bilateral akomodatif göz içi lenslerle konvansiyonel monofokal göz içi lenslerin karşılaştırmalı uzun dönem klinik sonuçları”. TOD 43.Ulusal kongresi, SÖZ-KRC/112, Antalya, 2009.

16- Olgun A, Cem MesçiErbil HH, Akçay G, Akçakaya AA, Yaylalı AS. “Mitomisin C eşliğinde derin sklerektomi uygulanan olgularda uzun dönemdeki ultrason biyomikroskopi bulguları”. TOD 44.Ulusal kongresi, SOZ-GL/020, Antalya, 2010.

17- Cem MesçiErbil HH, Aydın N, Yaylalı AS, Akçakaya AA. “Timolol tedavisi ile değiştirilen bimatoprost ve latanoprost -timolol sabit kombinasyonun etkinliğinin yirmidört saatlik diurnal göz içi basinç kontrolü yönünden karşılaştırılması”. TOD 44.Ulusal kongresi, SOZ-GL/027, Antalya, 2010.

18- Cem MesçiKarabaş L, Erbil HH. “Psödoeksfolyasyonlu olgularda pupil büyüklüğünün katarakt operasyonları sonrası inflamasyondaki payı”. TOD 31. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, P-102, İstanbul, 1997.

19- Cem Mesçi, Kuyumcu S, Ongan T, Karabaş L, Erbil HH. “Preoperatuar levator fonksiyonu ve ptozis miktarının aponevroz cerrahisine etkisi”. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

20- Ongan T, Karabaş L, Cem Mesçi, Yazıcı F, İbiş Ö, Erbil HH. “Psödoeksfolyasyon sendromunun 40 yaş üzeri senil kataraktlılarda sıklığı, yaş, cinsiyet, göz rengi, katarakt tipi ilişkileri”. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 1998.

21- Cem Mesçi, Ardagil A, Bozkır H, Ortak H, Şen V, Erbil HH. “Katarakt operasyonu sonrası ptozis oluşumunda etkenler”. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-KA-1/142, İzmir, 2001.

22- Cem Mesçiİbiş Ö, Erbil HH. “Kanalikül kesili iki çocuk olguda monokanaliküler intübasyon”. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-OPC-1/141, İzmir, 2001.

23- Ortak H, Kösoğlu M, İbiş Ö, Cem MesçiErbil HH. “Kronik açık açılı glokom olgularında %0.005’lik latanoprost ile %0.2’lik brimonidin’in etkinliğinin karşılaştırması”. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-GL-1/695, Ankara, 2002.

24- Cem Mesçi, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S. “Bilateral kataraktlı olgularda, multifokal göz içi lens implantasyonu sonrasında görme fonksiyonlarının, monofokal lenslerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-KA&RC-026, Antalya, 2005.

25- Demirciler A, Cem MesçiErbil HH, Acar H. “Katarakt hastalarında bilateral akomodatif göziçi lens implantasyonları sonrası klinik sonuçlarımız”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-KA&RC-032, Antalya, 2005.

26- Cem MesçiDemirciler A, Yakut S, Tümer B, Erbil HH. “Optik koherens tomografi (OCT) eşliğinde diabetik makular ödemin laser fotokoagülasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesi”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji kongresi, POS-TR-026, Antalya, 2005.

27- Yakut S, Cem Mesçi, Acar H, Erbil HH. “Kataraktlı olgularda akomodatif lenslerin klinik sonuçların değerlendirilmesi”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-09, Antalya, 2006.

28- Karakurt Y, Cem MesçiÖzdöker L, Dolar A, Erbil HH. “3 zonlu refraktif multifokal lenslerin klinik etkinliğinin incelenmesi”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-18, Antalya, 2006.

29- Cem MesçiKöseoğlu M, Aydın N, Erbil HH. “4 marfan sendromlu lens dislokasyonlu olguda sütürlü tansiyon segmenti ile cerrahi sonuçlarımız”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-19, Antalya, 2006.

30- Özdöker L, Cem MesçiAkçakaya AA, Yaylalı AS, Yakut S, Erbil HH. “Crouzon Sendromu olan bir olguda katarakt ekstraksiyonu”. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi, P-KA&RC-27, Antalya,2006.

31- Karakurt Y, Cem MesçiAcar H, Salar S, Kösoğlu M, Erbil HH. “Mitomisin C’li derin sklerektomi, trabekülektomi ve alınabilir sütürlü trabekülektomi operasyonlarında klinik başarı”. TOD 41. Ulusal kongresi, 75, Antalya, 2007.

32- Kösoğlu M, Cem MesçiErbil HH. “Ahmed Glokom Valv kullanımında geç dönemde gelişen kornea yetmezliği”. TOD 41. Ulusal kongresi, 109, Antalya, 2007.

33- Cem MesçiYakut S, Aydın N, Salar S, Erbil HH. “Refraktif/difraktif (acri.smart) ve difraktif (tecnis) multifokal göz içi lenslerinin katarakt ameliyatı sonrası klinik etkinliğinin karşılaştırılması”. 42.TOD Ulusal kongresi, 4, Antalya, 2008.

34- Bilge DA, Cem MesçiOlgun A, Erbil HH. “Levator aponevroz cerrahisi sonrasında görülen konjunktiva prolapsusu ve tedavi yöntemi: Olgu Sunumu”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/371, Antalya, 2009.

35- Bilge DA, Cem MesçiAkçakaya AA, Erbil HH. “CPEO ve sekonder ptoziste cerrahi metod”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/372, Antalya, 2009.

36- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem MesçiAkçay G, Sargın F. “Katarakt cerrahisi sonrasında meydana gelen cellilosimikrobium cellulans endoftalmisi”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/318, Antalya, 2009.

37- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil H, Salar S, Sadıgov F, Aslan Z, Cem Mesçi“Eksüdatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal bevacizumab ve fotodinamik lazer kombine tedavisinin 6 aylık sonuçları”. TOD 43. Ulusal Kongresi, POS/495, Antalya, 2009.

37- Cem MesçiAkçay G, Erbil HH, Sadigov F, Akçakaya AA, Yaylalı AS. “Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-106, Antalya, 2010.

38- Olgun A, Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem Mesçi, Sadigov F. “Koroidal subretinal neovaküler membranlı olgularımızın demografik özellikler ve etyolojik etkenler yönünden değerlendirilmesi”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-196, Antalya 2010.

39- Yaylalı AS, Akçakaya AA, Erbil HH, Cem MesçiSadigov F. “Eksüdatif tip yaşa bağlı maküla dejeneresansı hastalarında ranibizumab yükleme dozu sonrasında meydana gelen fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-465, Antalya, 2010.

40- Erbil HH, Akçakaya AA, Yaylalı AS, Olgun A, Aybar A, Sadigov F, Cem MesçiHoroz H. “Regmatojen retina dekolmanlarında anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-571, Antalya 2010.

41- Fariz Sadigov, Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya, Hasan Erbil, Cem Mesçi“Sarkoidoz ile ilişkili bilateral peripapiller koroid neovasküler membran olgusu”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-661, Antalya, 2010.

42- Akçakaya AA, Erbil HH, Özkan M, Olgun A, Yaylalı AS, Cem Mesçi“Çocukluk çağı göz travmaları”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-186, Antalya, 2010.

43- Akçakaya AA, Yaylalı AS, Erbil HH, Aybar A, Sadigov F, Cem MesçiYetik H. “Prematüre Retinopatisi: İnsidans ve risk faktörleri”. TOD 44.Ulusal kongresi, POS-187, Antalya, 2010.

Yayınlandığı yer Genel